บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 49 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์ เรือสำราญ  Anantara Cruises เรือ อนันตธารา ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพ อยุธยา เกาะเกร็ด บางปะอิน บางไทร
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 
 
  
  บริการจองเรือ เรือสำราญ เรือ นำเที่ยว ออนไลน์

ชื่อ :  Anantara Cruises เรือ อนันตธารา ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพ อยุธยา เกาะเกร็ด บางปะอิน บางไทร 3 วัน 2 คืน
รหัส :  CR 38
เวลาทำการ : ออกเดินทาง ทุกวันจันทร์ และ วันพฤหัสฯ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน – 31 ตุลาคม 2555

รายละเอียด :

เรืออนันตธารา
เรือไม้ ที่เปล่งประกาย บนผืนน้ำเจ้าพระยา จะพาท่านล่องไปบนสายน้ำหลักของไทย เพื่อชมความงามของทัศนียภาพ ตลอดสองข้างทาง
ตั้งแต่ กรุงเทพมหานคร จนถึง พระนครศรีอยุธยา

แผนผัง การล่องเรืออนันตธาราวันแรกของการเดินทาง

10:00 ออกเดินทางจากท่าเรือ Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa โดยการต้อนรับอันอบอุ่น จากเจ้าหน้าที่ประจำเรือ
พร้อมเครื่องดื่มและผลไม้ต้อนรับ

10:50 เดินทางถึงวัออรุณ วัดที่นับเป็นสัญลักษณ์ของ กรุงเทพมหานคร ถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีพระปรางค์ทรงจอมแห
โดดเด่น ซึ่งสร้างตามคติเขาพระสุเมรุ เรือมโนราห์ ซอง จะแวะจอดที่นี่ จนถึงเวลา 11.30 เพื่อให้ท่านเข้าชมบริเวณวัด

11.50 เดินทางถึง พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี ชมเรือพระราชพิธี ต่างๆ ที่สวยงาม และ มีชื่อเสียง อาทิ เรือสุพรรณหงส์
เป็นต้น

12:45 รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ หลังอาหารกลางวัน เดินทางถึงเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี เกาะซึ่งเกิดจากการขุดคลอง
บนแผ่นดิน และเกิดการกัดเซาะจนกลายเป็นเกาะ เกาะเกร็ด มีประชาชนเชื่อสายมอญ จำนวนมาก ซึ่งประกอบอาชีพ หัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผา ให้ท่านพักผ่อน สบายๆ จนเวลา 16.00 โดยประมาณ ทางเรือจะบริการ ชา แซนวิช และของว่างแด่ท่าน

16:30 เดินทางสู่ วัดปทุมคงคา แวะให้อาหารปลา

17:30 เดินทางสู่ วัดสามัคคี เพื่อชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

19:30 หลังพักผ่อน เชิญท่านรับประทานอาหารว่าง บนเรือ

20:00 เสริฟอาหารค่ำ(ไทย) และ ไวน์ ก่อนแยกย้ายเข้าสู่ห้องพักของท่าน

วันที่สองของการเดินทาง


8:00 เชิญชวนท่าน ตักบาตร และเที่ยวชมภายในวัด สามัคคี

9:00 อาหารเช้าถูกเสริฟ ระหว่างเรือล่อง ให้ท่านชมทิวทัศน์ ริมน้ำตลอดสองข้างทาง

13:00 บริการ อาหารกลางวัน พาสต้า และ สลัด

14:00 เดินทางถึง วัดพนัญเชิง วัดเก่าแก่สมัยอู่ทอง ที่ซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อโต จากนั้น เดินทางโดยรถ เพื่อเที่ยวชมมรดกโลก
ในเขตพระนครศรีอยุธยา

17:30 จากอยุธยา เดินทางสู่ อ. บางปะอิน โดยรถ ค่ำคืนนี้พักค้างบนเรือ ในบริเวณ วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

18:30 หลังพักผ่อน เชิญท่านรับประทานอาหารว่าง บนเรือ

20:00 เสริฟอาหารค่ำ(ไทย) ก่อนแยกย้ายเข้าสู่ห้องพักของท่าน

วันที่สามของการเดินทาง

8:00 อาหารถูกเสริฟจากครัวของเรือ อนันตธารา

9:00 นำเที่ยววัดนิเวศ ธรรมประวัติ วัดที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะผสมผสาน สถาปัตยกรรม กอธิค

9:30 จากวัดนิเวศ ธรรมประวัติ เดินสู่ พระราชวังบางปะอิน ซึ่งถูกสร้างในสมัยพระเจ้าปราสาททอง (อยุธยา) และถูกทิ้งร้างนานถึง
80 ปี รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดำริ ต่อเติม และซ่อมแซม อาคารหลายหลัง ภายในมีกลุ่มอาคารตำหนักต่างๆ ลักษณะผสมผสาน
ทั้งแบบ ไทย จีน และยุโรป

10:30 เดินทางสู่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

12:00 เดินทางถึง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร โดยรถ ชมผลงาน หัตถกรรม อาทิ ทอผ้า สลักไม้ เครื่องเงิน ต่างๆ ณ ที่นี้ให้ท่านอิสระ
ถึงเวลา 13:00 น.

13:30 อาหารกลางวัน ระหว่างการเดินทาง

15:00 บริการชา ระหว่างการเดินทางกลับ

16:30 กลับสู่ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

    

ค่าบริการ :
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2554 – 31 มีนาคม 2555  และ 1 – 31 ตุลาคม 2555
- Single Bed Room 45,000 บาท
- Double Bed Room 56,000 บาท  
- Double Bed Room 200,000 บาท/ เหมาทั้งลำ (ไม่เกิน 8 ท่าน)

ช่วงเวลา 1 เมษายน – 30 กันยายน 2555
- Single Bed Room 44,000 บาท
- Double Bed Room 52,000 บาท  
- Double Bed Room 180,000 บาท/ เหมาทั้งลำ (ไม่เกิน 8 ท่าน)


อัตรานี้รวม :

- อาหารทุกมื้อตามที่ระบุ
- เครื่องดื่มปราศจาก แอลกอฮอลล์  cabin
- มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ

คำแนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการ ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์
ควรไปถึงท่าเรือ ก่อนเวลา เล็กน้อย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 02 758 5035 - 7
  Fax. 02 758 5039
  E-mail: sales@edtourcenter.com
  sales@edtourcenter.com
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
วันที่ใ่ช้บริการ:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ: มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเีอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย: เงินสด
โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ผ่านตู้ ATM
บัตรเครดิต
แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงินภายในวันที่ :
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

 
บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax.
(+662) 758 5039