บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 48 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์ เรือสำราญ  Manohra Dream Cruises เรือมโนราห์ มโนราห์ดรีม 3 วัน 2 คืน
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
Untitled Document
02 758 5035 - 7

 

 

 

 

 

 
 


  


 
 
Untitled Document
ดูบริการอื่นๆในหมวดนี้

  
  บริการจองเรือ เรือสำราญ เรือ นำเที่ยว ออนไลน์

ชื่อ : Manohra Dream Cruises เรือมโนราห์ มโนราห์ดรีม 3 วัน 2 คืน
รหัส :  CR 39
เวลาทำการ : บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2554
  

รายละเอียด :

รายการล่องเรือ แบบ จอยกรุ๊ป :


ล่องเรือชมความงาม ไปกับสายน้ำ ที่มีความสำคัญที่สุดและเป็นแม่น้ำสายหลักในเอเชีย เป็นที่แห่งเดียวที่ได้รับการยอมรับว่า
เป็น “ราชาแห่งสายน้ำ” ในเมืองไทย ล่องเรือชมทิวทัศน์และการวิถีชีวิตรอบๆ แม่น้ำเจ้าพระยา นำท่านชมความงาม
ณ วัดต่างๆ ในอยุธยาฯ ที่ทรงคุณค่า และเห็นในความงดงามสถาปัตยกรรมวิจิตรอันล้ำค่า พร้อมที่จะล่องไปกับเรือมโนราห์ดรีม

กำหนดการเดินทาง บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2554

เวลา 10.00 – 16.30 น. ลงทะเบียน พร้อมกัน ณ ท่าเรือโรงแรมมาริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา
เวลา 10.00 น. กลับเข้าฝั่ง เทียบท่า ณ ท่าเรือโรงแรมมาริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เวลา 16.30 น.

มโนราห์ ดรีม กรุงเทพฯ – อยุธยา – กรุงเทพฯ (For Join)

วันแรกของการเดินทาง

นำท่านลงเรือ เพื่อออกเดินทางสู่ วัดอรุณฯ ชมทัศนียภาพระหว่างทาง ความเป็นอยู่ของชาวบ้านรอบๆ
ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงวัดอรุณฯ ชมความงดงาม สถาปัตยกรรมการออกแบบที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง
หลังจากนั้นนำท่านพาชมพิพิธภัณฑ์พระที่นั่งเรือราชพิธีต่างๆ ซึ่งมีความงดงามมากทีเดียว
ที่ที่มีความสำคัญและมีประวัติศาสตร์ในเรื่องราวที่ใช้ประกอบในพระราชพิธีต่างๆ ที่หาดูยาก เวลาเย็น
เทียบท่า และค้างคืน ณ วัดสามัคคี (จ.ปทุมธานี) นำท่านพักผ่อนอิริยาบถ ตามอัธยาศัย

วันที่สอง
ของการเดินทาง
รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางกันต่อ มุ่งหน้าสู่ จ.อยุธยา เริ่มต้นการเดินทางทัวร์ชมความงดงามของวัดต่างๆ
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้เวลาในการชมแต่ละสถานที่ โดย ประมาณ 20 นาที พาท่านสนุกสนานเพลิดเพลิน
ไปกับการขี่ช้าง ได้สัมผัสความใกล้ชิดระหว่างช้างกับคนที่มีมาตั้งแต่คนรุ่นหลัง เวลาเย็น เทียบท่า และค้างคืน
ณ วัดนิเวศน์ (จ.อยุธยา) นำท่านพักผ่อนอิริยาบถ ตามอัธยาศัย

วันที่สาม
ของการเดินทาง
รับประทานอาหารเช้า พร้อมเดินทาง
สู่พระราชวังบางปะอิน ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงาม ของพระราชวังต่างๆ หลังจากชื่นชมความงดงามพระราชวังบางปะอิน
พาท่านเดินทางต่อ พาไปสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิต การทำงานที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ชมหัตยกรรมต่างๆ
ที่ทำขึ้นโดยฝีมือของชาวบางไทร ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับประชาชน พร้อมไปกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมต่างๆ
เสนอความเป็นไทย ไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไป เพลิดเพลินกับสินค้าหัตกรรมมากมาย
ได้เวลาเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ :

Double Bed Room 37,000 / ห้อง / 2 ท่าน

อัตรานี้รวม :

- รวมโปรแกรมตามที่ระบุ - ไม่รวมเครื่องดื่มประเภทแอลกฮอล์ก - ไกด์ภาษาอังกฤษ - เดินทางอย่างน้อย 2 ท่าน

รายการล่องเรือ แบบ เหมาลำ :

ล่องเรือชมความงาม ไปกับสายน้ำ ที่มีความสำคัญที่สุดและเป็นแม่น้ำสายหลักในเอเชีย เป็นที่แห่งเดียวที่ได้รับการยอมรับว่า
เป็น “ราชาแห่งสายน้ำ” ในเมืองไทย ล่องเรือชมทิวทัศน์และการวิถีชีวิตรอบๆ แม่น้ำเจ้าพระยา นำท่านชมความงาม
ณ วัดต่างๆ ในอยุธยาฯ ที่ทรงคุณค่า และเห็นในความงดงามสถาปัตยกรรมวิจิตรอันล้ำค่า
พร้อมที่จะล่องไปกับเรือมโนราห์ดรีม

กำหนดการเดินทาง บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2553

เวลา 10.00 – 16.30 น. ลงทะเบียน พร้อมกัน ณ ท่าเรือโรงแรมมาริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เวลา
10.00 น. กลับเข้าฝั่ง เทียบท่า ณ ท่าเรือโรงแรมมาริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เวลา 16.30 น.

มโนราห์ ดรีม กรุงเทพฯ – อยุธยา – อ่างทอง - กรุงเทพฯ (For Private)

วันแรกของการเดินทาง

นำท่านลงเรือ เพื่อออกเดินทางสู่ วัดอรุณฯ ชมทัศนียภาพระหว่างทาง ความเป็นอยู่ของชาวบ้านรอบๆ
ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงวัดอรุณฯ ชมความงดงาม สถาปัตยกรรมการออกแบบที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง
หลังจากนั้นนำท่านพาชมพิพิธภัณฑ์พระที่นั่งเรือราชพิธีต่างๆ ซึ่งมีความงดงามมากทีเดียว
ที่ที่มีความสำคัญและมีประวัติศาสตร์ในเรื่องราวที่ใช้ประกอบในพระราชพิธีต่างๆ ที่หาดูยาก เวลาเย็น
เทียบท่า และค้างคืน ณ วัดนิเวศน์ (จ.อยุธยา) นำท่านพักผ่อนอิริยาบถ ตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง

รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางกันต่อ มุ่งหน้าสู่ วัดมหานาค จ.อยุธยา โดยใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 20 นาที
ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่สวยงาม พาท่านสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการขี่ช้าง
ได้สัมผัสความใกล้ชิดระหว่างช้างกับคนที่มีมาตั้งแต่คนรุ่นหลัง พร้อมพาท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านบางเพ
หมู่บ้านทีทำกลองหลากหลายรูปแบบ เพลิดเพลินกับการนั่งช้างและชมการประดิษฐ์กลองแล้ว พาท่านนมัสการ
พระพุทธไสยาสน์ ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ ป่าโมกข์ (เดิมชื่อวัดป่าโมกข์) เวลาเย็น เทียบท่า และค้างคืน
ณ วัดนิเวศน์ (จ.อยุธยา) นำท่านพักผ่อนอิริยาบถ ตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง

รับประทานอาหารเช้า พร้อมเดินทาง สู่พระราชวังบางปะอิน ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงาม ของพระราชวังต่างๆ
หลังจากชื่นชมความงดงามพระราชวังบางปะอิน พาท่านเดินทางต่อ พาไปสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิต
การทำงานที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ชมหัตยกรรมต่างๆ ที่ทำขึ้นโดยฝีมือของชาวบางไทร ส่งเสริมการสร้างอาชีพ
ให้กับประชาชน พร้อมไปกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมต่างๆ เสนอความเป็นไทย ไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไป
เพลิดเพลินกับสินค้าหัตกรรมมากมาย ได้เวลาเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ :
Double Bed Room 160,000 / เหมาลำ (บัดนี้ – 30/9/2553)
Double Bed Room 190,000 / เหมาลำ (1-31/10/2553)

อัตรานี้รวม :
- รวมโปรแกรมตามที่ระบุ - ไม่รวมเครื่องดื่มประเภทแอลกฮอล์ก - ไกด์ภาษาอังกฤษ - เดินทางอย่างน้อย 2 ท่าน
คำแนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการ ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์
ควรไปถึงท่าเรือ ก่อนเวลา เล็กน้อย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 02 758 5035 - 7
  Fax. 02 758 5039
  E-mail: sales@edtourcenter.com
  sales@edtourcenter.com
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
วันที่ใ่ช้บริการ:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ: มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเีอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย: เงินสด
โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ผ่านตู้ ATM
บัตรเครดิต
แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงินภายในวันที่ :
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

 
บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax.
(+662) 758 5039