บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 49 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์  ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ เกาะสุรินทร์ – อ่าวไม้งาม - เกาะตะริลล่า – เกาะปาจุมบา – หินแพ – อ่าวสุเทพ – อ่าวผักกาด
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 
 
   
  บริการจอง ทัวร์ในประเทศ ออนไลน์ ทัวร์ ในประเทศ แพคเกจทัวร์ ในประเทศ จังหวัด พังงา หมู่เกาะสุรินทร์
ชื่อ : ทัวร์ในประเทศ เกาะสุรินทร์ – อ่าวไม้งาม - เกาะตะริลล่า – เกาะปาจุมบา – หินแพ – อ่าวสุเทพ – อ่าวผักกาด
รหัส : DOMSTM 02
วันเดินทาง :
พฤศจิกายน 2552 วันที่ 12-15
ธันวาคม 2552 วันที่ 17-20
มกราคม 2553 วันที่ 7-10,14-17,21-24
กุมภาพันธ์ 2553 วันที่ 4-7,11-14,18-21,25-28
มีนาคม 2553 วันที่ 4-7,11-14,18-21,25-28
เมษายน 2553 วันที่ 6-9,15-18,22-25
พฤษภาคม 2553 วันที่ 7-10
รายละเอียด :

วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าเรือคุระบุรี
18.30 ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ จากกรุงเทพฯ สถานที่นัดพบ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

วันที่สอง ท่าเรือ - หมู่สุรินทร์ - อ่าวช่องขาด - เกาะสต๊อค - อ่าวจาก - อ่าวแม่ยาย

06.00 ถึงคุระบุรี นำคณะปฏิบัติภารกิจส่วนตัว พร้อมนำคณะทานอาหารเช้าอิสระ ณ ตลาดเช้า มีให้เลือกมากมาย
08.30 ออกเดินทางโดยเรือExpress Boat สู่ เกาะสุรินทร์ โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 ชม. ระหว่างทางผ่านกองหิน
ริเชริว ซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำลึก สำหรับผู้ชื่นชอบ และโชคดีอาจเห็นปลาฉลามวาฬลอยขึ้นมาให้ได้ชมกันถึงเกาะ สุรินทร์
12.00 อาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารอุทยานฯตามอัธยาศัย เช็คอุปกรณ์สาธิตการใช้หน้าชายหาด จากนั้นขึ้นเรือชาวเล
สู่ เกาะสต๊อค ไดร์ที่ 1ดำน้ำดปะการ ด้านเหนือของเกาะ ซึ่งมีปะการังแข็งและเขากวางอ่อนทีสมบูรณ์
และโชคดีอาจได้พบเต่าทะเล ปลาสิงห์โต ปลาฉลาม ได้บ่อยครั้ง จากนั้นนำคณะดูปะการัง ที่ อ่าวจาก
ซึ่งอยู่ด้านตะวันออกของสุรินทร์เหนือ ไดร์ที่ 2. มีแนวปะการังหรือไร่ปะการัง ทั้งปะการังเขากวาง ปะการังพุ่ม
ปะการังกิ่ง หอยมือเสือ และปลาสวยงาม อาทิ ปลาสร้อยนกเขาและดาวขนนก ยังไมจุใจ ท่านจะได้พบกับ
อ่าวแม่ย่าย สัมผัส ปะการังโต๊ะ ปะการังไฟ ปะการัง เกล็ดน้ำแข็งสมควรแก่เวลาแล้ว บริการอาหารว่าง
เดินทางกลับที่พัก
16.00 ถึงที่พัก ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ตามอัธยาศัย
18.30 อาหารค่ำ ที่ ห้องอาหารอุทยานฯ ตามอัธยาศัย

วันที่สาม อ่าวผักกาด อ่าวเต่า หินแพ เกาะตอรินลา หมู่บ้านมอแกน เกาะปาจุมบา อ่าวสุเทพ

07.00 อาหารเช้า ณ ห้องอาหารอุทยานฯ ตามอัธยาศัยเช็คอุปกรณ์ ลงเรือดำน้ำไดร์ที่ 3 ชมปะการังที่สมบูรณ์ ณ
อ่าว ผักกาด มีแนวปะการังที่ สวยงามโดยเฉพาะกลุ่ม ปะการังเขากวาง ปะการังผักกาด ดอกไม้ทะเลกับ ปลาการ์ตูน
ปะการังก้อนและปะการังไฟ ทั้งปะการังโต๊ะ ปลาผีเสื้อ ปลาสินสมุทร ซึ่งเป็นแหล่งที่พบครบสูตรมารวมโลกใต้ทะเล
ของหมู่เกาะ สุรินทร์ นำคณะเดินทางสู่ ผ่าน เกาะตอรินลา สู่ อ่าวเต่า เป็นพื้นที่ลาดชันลงที่ลึก
ซึ่งจะได้สัมผัสความหลากหลายของปะการังมากมายทั้งสัตว์ทะเลอาทิ เต่ากระ รวมถึงอาจได้เห็น กระเบนราหู
ผ่านเกาะตอลินลา สู่ จุดเด่นของโลกใต้ทะเล ณ กองหินแพ ไดร์ที่ 4 ชมปะการังสี และ กัลปังหาที่งดงาม
12.00 ถึง อุทยานฯ ทานอาหารกลางวันและ พักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00 เตรียมเช็คอุปกรณ์ ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเลหรือชาวมอแกน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และสัมผัสความเป็นอยู่
ของชาวมอแกน จากนั้นเดินทางสู่ อ่าวสุเทพ เป็นอ่าวใหญ่ที่สุดซึ่งมีแนวปะการังขนาดเล็กปะปนกับเศษ
ปะการังผลพวงแห่งสึนามิ จนได้เวลาเราออกเดินทางสู่ เกาะปาจุมบา อยู่ทางเหนือของเกาะ มีหาดทรายขาว
ละเอียดและแนว ปะการังหลากลายและมีสัตว์ทะเลที่หายากได้แก่ ปลากระเบนทรายมีกุ้งมังกรให้ได้ชมใน
บริเวณนี้ ทั้งยังมี ร่องรอยการวางไข่ของเต่าทะเล
16.00 ถึงที่พัก พักผ่อน เดินเล่น ตามอัธยาศัย
19.00 บริการอาหารค่ำห้องอาหารอุทยานฯตามอัธยาศัย

วันที่สี่ เกาะสุรินทร์ - อ่าวไม้งาม - ท่าเรือคุระบุรี

07.00 อาหารเช้า ณ ห้องอาหารอุทยานฯ ตามอัธยาศัย เก็บสัมภาระบางส่วน จากนั้นเตรียมอุปกรณ์ดำน้ำ
พร้อมดำ น้ำหน้าหาดไม้งาม แหล่งปะการังใกล้ที่พัก นำชมแนวปะการังด้านนอกอ่าว ซึ่งมีปะการังน้ำตื้นพอ
ให้ได้ชม ทั้งปลาสวยงามและปลาการ์ตูน ดำน้ำและเล่นน้ำกันให้จุใจ ก่อนอำลาความงดงามของ หมู่เกาะสุรินทร์
ดินแดนแห่งดงปะการังน้ำตื้น
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
13.00 เดินทางกลับสู่ท่าเรือ
16.00 ถึงท่าเรือ นำคณะออกเดินทางสู่ ชุมพร แวะซื้อของฝาก และทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
23.00-24.00 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ค่าบริการ :
พักเต๊นท์ 2 ท่าน
ท่านละ 3,990 บาท
ที่พักอุทยานฯ
ท่านละ 4,990 บาท
คำแนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการ ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์
อัตรานี้รวม :
• รถจากกรุงเทพฯ
• เรือรับส่งและท่องทะเล
• ที่พักเต๊นท์ 2 คืนเต๊นท์ละ 2 ท่าน
• หน้ากากดูปะการัง
• ทัวร์ดำน้ำ
• ค่าธรรมเนียมอุปกรณ์ดำน้ำ
• ไกด์ทะเล
• ประกัน


หมายเหตุ ราคาเรือสปี๊ดโบ๊ทไป-กลับ เพิ่มท่านละ 450 บาท
(สำหรับอาหารในแต่ละมื้อ ท่านสามารถดำเนินการเองได้ตามอัธยาศัยตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งมีขายให้แก่นักท่องเที่ยว)


การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง
1. ชุดว่ายน้ำแนบตัว
2. ครีมกันแดด
3.ไฟฉายหรือตะเกียงถ่านไฟฉาย
4. ยาประจำตัว
5. ของขบเคี้ยว
6. รองเท้าแตะ
7. กล้องถ่ายรูปหรือกล้องถ่ายใต้น้ำ(ถ้ามี)
8. ฟิลหรือตีนกบ(ถ้ามี)

จุดนัดหมาย
:
1. รถออกจากหน้าสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น เวลา 18.30 น.
2. รถรับจากบิ๊กซีพระราม 2 รอหน้าร้านหมูกะทะ เวลา 1900 - 19.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 
02 758 5035 - 7
  Fax. 02 758 5039
  E-mail: sales@edtourcenter.com
  sales@edtourcenter.com
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
  เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ: มังสวิรัต     ท่าน
มุสลิม   ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเีอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย:


แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงินภายในวันที่:
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax.
(+662) 758 5039