บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 49 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์  ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ ตาก อุ้มผาง น้ำตกทีลอซู พม่า เมียวดี วัดเจดีย์ทอง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 
 
   
  บริการจอง ทัวร์ในประเทศ ออนไลน์
ชื่อ : ทัวร์ อุ้มผาง น้ำตกทีลอซู พม่า เมียวดี วัดเจดีย์ทอง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก
รหัส : DOMTTPA01
วันเดินทาง : 20 - 22 พฤศจิกายน 2552
รายละเอียด :

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 กรุงเทพฯ – อุ้มผาง – ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก
05.30 น. พร้อมที่นัดหมาย เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ บริการอาหารเช้า (1) แบบปิกนิก และเครื่องดื่ม
06.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวจากมัคคุเทศก์
12.00 น. อ.แม่สอด บริการอาหารกลางวัน (2) ก่อนนำท่านเดินทางสู่ เส้นทางกะเหรี่ยงลอยฟ้า
17.30 น. อ.อุ้มผาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก เข้าที่พัก (พักเต้นท์)
18.30 น. บริการอาหารค่ำ (3) ก่อนเชิญท่านอิสระกับการพักผ่อน ในบรรยากาศของขุนเขา ผืนป่า

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 โป่งเทียม – น้ำตกทีลอซู – ล่องแก่ง – อุ้มผาง

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) ก่อนเชิญทุกท่านร่วมเสริมโป่งเทียมให้กับสรรพสัตว์ป่า
08.00 น. นำท่านเดินทางกลับ อ.อุ้มผาง เปลี่ยนรถยนต์เฉพาะเส้นทาง เดินทางสู่ผืนป่าตะวันตก
10.30 น. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง นำชม น้ำตกทีลอซู พิสูจน์ความยิ่งใหญ่ที่สวยงาม
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ก่อนนำกลับอุ้มผาง ลงเรือยาง ล่องแก่งห้วยแม่กลอง น้ำตกทีลอจ่อ
ชมสายรุ้ง ตัวอ้วนที่สวยงาม ธารน้ำแร่ แก่งตะคะบิ๊ ขึ้นรถยนต์ ชมถ้ำตะโค๊ะบิ๊ บ้านแม่กลอง
17.30 น. อุ้มผาง นำเข้าที่พัก อุ้มผางฮิลล์ (พักห้องละ 4 – 6 ท่าน) ก่อนบริการอาหารค่ำ (6) พักผ่อน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2552 ดอยหัวหมด – ริมเมย – พม่า – เมียวดี –กรุงเทพฯ

05.00 น. ดอยหัวหมด ชมทะเลหมอก อาทิตย์ขึ้น บริการอาหารเช้า (7) นำท่านอำลา อุ้มผาง สู่แม่สอด
12.00 น. แม่สอด ริมเมย บริการอาหารกลางวัน (8) ก่อนนำท่านผ่านขั้นตอนการข้ามแดนสู่ฝั่งพม่า
เมืองเมียวดี ชมเจดีย์ทอง และ เลือกชมและเลือกซื้อสินค้า ตลาดบุเรงนอง
15.00 น. นำท่านอำลา ริมเมย แม่สอด ก่อนสักการะศาลเจ้าพ่อพะวอ ตลาดชาวไทยภูเขา
19.00 น. นครสวรรค์ บริการอาหารค่ำ (อิสระ) เลือกซื้อขนมโมจิ ก่อนเดินทางกลับ
23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ค่าบริการ :
ผู้ใหญ่
ท่านละ 3,500 บาท
เด็ก 4 – 10 ปี
ท่านละ 2,500 บาท
คำแนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการ ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์

อัตรานี้รวม :
• ค่ารถตู้ปรับอากาศ
•
ค่ารถยนต์เฉพาะเส้นทาง
•
ค่าอาหาร 8 มื้อ (ตามที่ระบุ)
•
ค่าเรือยางล่องแก่ง+ชูชีพ
•
ค่าที่พักห้องละ 4 – 6 ท่าน + เต้นท์
•
เจ้าหน้าที่นำทาง
•
ค่าประกัน การเดินทาง
•
ค่าธรรมเนียม

สิ่งที่ควรนำไป :
•
เกลือเม็ดเสริมโป่ง , เสื้อกันหนาว , ไฟฉาย , บัตรประจำตัวประชาชน , ยาประจำตัว

หมายเหตุ โปรแกรมนี้ขอสงวนสิทธิ์ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและยุติธรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 
02 758 5035 - 7
  Fax. 02 758 5039
  E-mail: sales@edtourcenter.com
  sales@edtourcenter.com
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
วันที่เดินทาง:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
  เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ: มังสวิรัต     ท่าน
มุสลิม   ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเีอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย:


แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงินภายในวันที่:
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax.
(+662) 758 5039