บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 49 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์  ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ มุกดาหาร สะหวันเขต เริ่มที่ มุกดาหาร พัก มุกดาหาร แกรนด์
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 
 
   
  บริการจอง ทัวร์ในประเทศ ออนไลน์
ชื่อ : ทัวร์ มุกดาหาร สะหวันเขต เริ่มที่ มุกดาหาร พัก มุกดาหาร แกรนด์
รหัส : PKCLAO 01
วันเดินทาง : ระหว่าง 1 มิถุนายน – 25 ธันวาคม 2552
รายละเอียด :

รายการที่ 1
แพคเกจ มุกดาหาร – สวันเขต (สปป.ลาว) 3 วัน 2 คืนท่องเที่ยวแขวงสวันเขต (สปป.ลาว) พักมุกดาหารแกรนด์

กำหนด 1 มิถุนายน – 25 ธันวาคม 2552

วันแรก เข้าที่พัก โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ รับประทานอาหารเช้า
วันที่สอง ท่องเที่ยวเมืองสวันเขต (สปป.ลาว) ข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว นมัสการพระธาตุอิงฮัง , ช้อปปิ้งตลาดสะหวันไซ ,
พิพิธภัณฑ์กระดูกไดโนเสาร์ , แหล่งหัตถกรรมทอผ้า , วิถีวัฒนธรรม และอาคารสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี
วันที่สาม เช็คเอาท์ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์


อัตราค่าบริการ : ท่านละ 2,900 บาท (สำหรับผู้เดินทางชาวไทย 6 ท่าน)
อัตรานี้รวม : ที่พักมุกดาหารแกรนด์ ห้อง Superior Room 2 คืน , อาหารเช้า 2 มื้อ , กลางวัน 1 มื้อ , เย็น 1 มื้อ ,
นำเที่ยวแขวงสวันเขต 1 วัน (รวมค่าบัตรผ่านแดน,ค่าธรรมเนียม,ค่าเหยียบแผ่นดินค่าเข้าชม,พาหนะ)
รายการที่ 2 แพคเกจ มุกดาหาร – สวันเขต (สปป.ลาว) 2 วัน 1 คืน ท่องเที่ยวแขวงสวันเขต (สปป.ลาว) พักมุกดาหารแกรนด์

กำหนด 1 มิถุนายน – 25 ธันวาคม 2552

วันแรก เข้าที่พัก โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ รับประทานอาหารเช้า
วันที่สอง เช็คเอาท์จากโรงแรม นำท่านท่องเที่ยวเมืองสวันเขต (สปป.ลาว) ข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว นมัสการพระธาตุอิงฮัง ,
ช้อปปิ้งตลาดสะหวันไซ , พิพิธภัณฑ์กระดูกไดโนเสาร์ , แหล่งหัตถกรรมทอผ้า , วิถีวัฒนธรรมและอาคารสถาปัตยกรรม
แบบฝรั่งเศส ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี

อัตราค่าบริการ : ท่านละ 2,400 บาท (สำหรับผู้เดินทางชาวไทย 6 ท่าน)
อัตรานี้รวม : ที่พักมุกดาหารแกรนด์ ห้อง Superior Room 1 คืน , อาหารเช้า 1 มื้อ , กลางวัน 1 มื้อ , เย็น 1 มื้อ ,
นำเที่ยวแขวงสวันเขต 1 วัน (รวมค่าบัตรผ่านแดน,ค่าธรรมเนียม,ค่าเหยียบแผ่นดินค่าเข้าชม,พาหนะ)
รายการที่ 3 แพคเกจ มุกดาหาร – สวันเขต (สปป.ลาว) 3 วัน 2 คืน

กำหนด 1 มิถุนายน – 25 ธันวาคม 2552

วันแรก เข้าที่พัก โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ รับประทานอาหารเช้า
วันที่สอง นำเที่ยวสวันเขต (สปป.ลาว) 2 วัน 1 คืน ชมวิถีวัฒนธรรม อาคารสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส , พระธาตุอิงฮัง
, วัดใหญ่ชัยภูมิ , พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ , ตลาดสวันชัย , ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี พักในเมืองสวันเขต
วันที่สาม เช็คเอาท์ เดินทางจากเมืองสุวรรณเขต สู่ชายแดนฝั่งไทย

อัตราค่าบริการ : ท่านละ 3,000 บาท (สำหรับผู้เดินทางชาวไทย 6 ท่าน)
อัตรานี้รวม :  ที่พัก 2 คืน , อาหารเช้า 2 มื้อ , กลางวัน 1 มื้อ , อาหารเย็น 1 มื้อ นำเที่ยวแขวงสวันเขต 1 วัน
(รวมค่าบัตรผ่านแดน,ค่าธรรมเนียม,ค่าเหยียบแผ่นดินค่าเข้าชม,พาหนะ)
คำแนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการ ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์
หากท่านต้องการเพียงที่พัก ที่ "มุกดาหาร" เรามี ที่พักราคาพิเศษ บริการ
โรงแรม ที่พัก จ.มุกดาหาร
+ โรงแรม ที่พัก จ.มุกดาหาร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 
02 758 5035 - 7
  Fax. 02 758 5039
  E-mail: sales@edtourcenter.com
  sales@edtourcenter.com
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
วันที่เดินทาง:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
  เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ: มังสวิรัต     ท่าน
มุสลิม   ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเีอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย:


แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงินภายในวันที่:
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax.
(+662) 758 5039