บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 49 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์  ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ลาว นครพนม ท่าแขก แขวงคำม่วน 2 วัน พระธาตุสีโคดตะบอง ถ้ำพระมหัศจรรย์ ภูผาป่าหิน
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 
 
   
  บริการจอง ทัวร์ในประเทศ ออนไลน์
ชื่อ : ทัวร์ลาว ท่าแขก แขวงคำม่วน 2 วัน 1 คืน พักโรงแรมวิวโขง หรือ โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว นครพนม ท่าแขก พระธาตุสีโคดตะบอง ถ้ำพระมหัศจรรย์ ภูผาป่าหิน ถ้ำพญาอิน ถ้ำนางแอ่น กำแพงหินยักษ์ ตลาดหลักสาม ร้านค้าปลอดภาษี
รหัส : PKCLAO 02
วันเดินทาง : บัดนี้ – 25 ธันวาคม 2552 (ยกเว้นช่วงเทศกาลไหลเรือไฟ)
รายละเอียด :

วันแรก
เช็คอินน์เข้าที่พัก ..............

วันที่สอง
เช้า ออกเดินทางสู่ด่าน ตม.นครพนม เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ นำท่านลงเรือข้ามแม่น้ำโขงสู่ด่านท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว
เดินทางผ่านเมืองย่านอาคารเก่าสถาปัตยกรรม เฟร้นช์โคโลเนียล ร่องรอยอดีตเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
ไปนมัสการพระธาตุสีโคดตะบอง (ธาตุเมืองเก่า) ที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองแขวงคำม่วน ซึ่งชาวลาว
ให้ความเคารพสักการะบูชา จากนั้นเดินทางผ่านอนุสาวรีย์นักรบนิรนาม ท่าฝรั่ง หรือ วังสันติภาพ ผ่านชมผาฮอม
ถ้ำพญายาอิน ซึ่งในถ้ำมีบึงน้ำใสดุจมรกต ผ่านภูผาป่าหิน ภูเขาหินที่ผ่านการสึกกร่อนมานับล้านปี
จนมีรูปลักษณ์แปลกตาน่าทึ่ง สู่ถ้ำนางแอ่น ซึ่งเป็นถ้ำที่สมเด็จพระเทพฯ เคยเสด็จประทับ ปากถ้ำกว้างมีลมพัดเย็น
ตลอดเวลา ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงาม เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ เมืองท่าแขก บ่าย นำท่าน
ผ่านชมหมู่ภูเขา “หลักผูกช้าง” สู่ ถ้ำพระหนองปลาเผา หรือ ถ้ำมหัศจรรย์ สักการะพระพุทธรูปเก่าแก่
ศักดิ์สิทธิ์ มีอายุยืนยาวกว่า 300 ปี จากนั้นนำชม กำแพงหินโบราณ หรือ กำแพงยักษ์ อลังการอันประหลาด
และน่าอัศจรรย์ รอการพิสูจน์จากท่านว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์หรือธรรมชาติ
จากนั้นนำชมตลาดหลักสามให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองลาว สู่เมืองท่าแขก ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี Duty Free
บริเวณด่าน กลับสู่ชายแดนจังหวัดนครพนม ค่ำ เข้าที่พัก .......................

วันที่สาม
รับประทานอาหารเช้า เช็คเอาท์ ออกจากโรงแรม
อัตราค่าบริการท่านละ : (สำหรับผู้เดินทางชาวไทย 2 ท่านขึ้นไป)
พัก โรงแรมวิวโขง ท่านละ 3,000 บาท
พัก โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว ท่านละ 3,200 บาท

อัตรานี้รวม :
• ที่พัก ห้องละ 2 ท่าน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
•
นำเที่ยวเมืองท่าแขก
• อาหารกลางวัน 1 มื้อ
• พร้อมบัตรผ่านแดน
• ค่าธรรมเนียม
• 
ค่าเข้าชม
• รถ
• เรือ

เอกสารที่ต้องเตรียมในการทำใบผ่านแดน (กรณีไม่ใช้หนังสือเดินทาง /PASSPORT)
- สำเนาบัตรประชาชน
- รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
** เอกสารต้องจัดส่งก่อน 7 วัน ก่อนการเดินทางเป็นอย่างน้อย
คำแนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการ ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์
หากท่านต้องการเพียงที่พัก ที่ "นครพนม" เรามี ที่พักราคาพิเศษ บริการ
โรงแรม ที่พัก จ.นครพนม
+ โรงแรม ที่พัก จ.นครพนม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 
02 758 5035 - 7
  Fax. 02 758 5039
  E-mail: sales@edtourcenter.com
  sales@edtourcenter.com
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
วันที่เดินทาง:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
  เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ: มังสวิรัต     ท่าน
มุสลิม   ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเีอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย:


แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงินภายในวันที่:
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax.
(+662) 758 5039