บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 49 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์  ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ สมุทรสงคราม อุทยาน ร.2 วิถีคลองอัมพวา บ้านยี่สาร ตลาดดอนหวาย ดอนหอยหลอด ดูหิ่งห้อย
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 
 
   
  บริการจอง ทัวร์ในประเทศ ออนไลน์
ชื่อ : ทัวร์ สมุทรสงคราม อุทยาน ร.2 วิถีคลองอัมพวา บ้านยี่สาร ตลาดดอนหวาย ดอนหอยหลอด ล่องเรือดูหิ่งห้อย โบสถ์ปรกโพธิ์ อุทยานพันท้ายนรสิงห์ 2 วัน
รหัส : PKCMOM 01
วันเดินทาง : ทุกเสาร์ - อาทิตย์ ปี 2552 ( รวมกรุ๊ปเอง 4 /6 /8 ท่าน )
รายละเอียด :

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม
06.30 น. รับคณะท่าน ณ จุดนัดพบ ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ บนเส้นทางท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจาก
กรุงเทพฯ พบกับแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบที่มีคุณภาพ
07.30 น. ชม ตลาดดอนหวาย เป็นตลาดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 6 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน มีอาหารคาว หวาน
หลากชนิด เน้นความเป็นไทย เป็นสูตรโบราณ ชวนให้ลิ้มลอง เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
09.00 น. เดินทางสู่บ้านเขายี่สาร
10.00 น. บ้านเขายี่สาร เป็นหมู่บ้านเล็กๆ เก่าแก่แต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่เคยเป็นย่านการค้าใน
แถบลุ่มแม่น้ำนี้ แม้กาลเวลาผ่านไป แต่ชุมชนบ้านเขายี่สารยังคงมีวิถีที่เข้มแข็ง บ่งบอกความเป็นตัวตน
ที่น่าภาคภูมิ ด้วยภูมิปัญญา ท่านจะได้รับฟังคำบรรยายจากเจ้าของท้องถิ่น รับทราบเรื่องราว
และสาระน่าสนใจ นำชมพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร “โพล่” คืออะไร.......ได้รู้จักคำว่า “ล่มน้ำ” ฯลฯ
นอกจากนี้นำชม พระพุทธบาทสี่รอย และพระปากแดง ในวัดเขายี่สาร
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ดอนหอยหลอด ชมทัศนียภาพดอนหอยหลอด ที่เป็นสันดอน
ปากแม่น้ำกลอง แล้วสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
13.00 น. สู่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
13.30 น. ชมอุทยาน ร.2 ภายในบริเวณมีกลุ่มอาคารทรงไทย จัดแสดงศิลปะวัตถุ สมัยต้นรัตนโกสินทร์
นอกจากนี้มีสวนพรรณไม้ในวรรณคดี
16.00 น. เข้าที่พัก ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ล่องเรือดูหิ่งห้อย ส่องแสงระยิบระยับ น่ามหัศจรรย์แล้วเข้าที่พัก ราตรีสวัสดิ์

วันที่สองของการเดินทาง สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. เดินชมวิถีชีวิตริมคลองอัมพวา มีร้านค้าเก่าแก่มากมาย ร้านขายยาจีนอายุกว่า 100 ปี
ร้านขายของชำ โรงคั่วกาแฟโบราณ โรงทำเฉาก๊วย โรงขนมจันอับ บ้านนกมะพร้าว และ ร้านขนม
ของฝากมากมาย
09.30 น. ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง ฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่วัดอัมพวันเจติยาราม
10.00 น. เข้าที่พักเก็บสัมภาระ
10.30 น. สู่ค่ายบางกุ้ง
11.00 น. ที่ค่ายประวัติศาสตร์บางกุ้ง สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชมโบสถ์ปรกโพธิ์
ที่สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2300 เป็นความมหัศจรรย์ในธรรมชาติที่ ปกปักรักษาโบสถ์ไว้ด้วยต้นไม้สี่ชนิดคือ
โพธิ์ ไทร ไกร กร่าง โอบรัดองค์โบสถ์ไว้นานนับ ร้อยๆ ปี
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน บรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน
13.30 น. เดินทางสู่อุทยานพันท้ายนรสิงห์
14.00 น. อุทยานพันท้ายนรสิงห์ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ ให้ชนรุ่นหลังรำลึกถึงพัน ท้ายนรสิงห์
ผู้มีความซื่อสัตย์ ควรจดจำเป็นเยี่ยงอย่าง ในบริเวณอุทยานฯ ที่กว้างขวางมีสินค้าท้องถิ่นจำหน่าย
15.30 น. เดินทางกลับ
16.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ค่าบริการ :
เดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ 3,800 บาท
เดินทาง 6 ท่าน
ท่านละ 3,300 บาท
เดินทาง 8 ท่าน
ท่านละ 3,000 บาท
คำแนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการ ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์
อัตรานี้รวม :
• รถตู้
• ที่พักห้องละ 2 ท่าน
• อาหาร 4 มื้อ
• ค่าเข้าชม
• เรือ

• เจ้าหน้าี่ที่
• ประกันภัยการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม :
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , มินิบาร์ เป็นต้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 
02 758 5035 - 7
  Fax. 02 758 5039
  E-mail: sales@edtourcenter.com
  sales@edtourcenter.com
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
วันที่เดินทาง:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
  เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ: มังสวิรัต     ท่าน
มุสลิม   ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเีอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย:


แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงินภายในวันที่:
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax.
(+662) 758 5039