บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 49 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์  ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เพชรบุรี ถ้ำเขาหลวง ขึ้นเขาวัง เขื่อนแก่งกระจาน ล่องเรือยางแม่น้ำเพชร 2 วัน
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 
 
   
  บริการจอง ทัวร์ในประเทศ ออนไลน์
ชื่อ : ทัวร์เพชรบุรี ถ้ำเขาหลวง ขึ้นเขาวัง เขื่อนแก่งกระจาน ล่องเรือยางแม่น้ำเพชร 2 วัน
รหัส : PKCMOM 02
วันเดินทาง : ทุกเสาร์ - อาทิตย์ ปี 2552 ( รวมกรุ๊ปเอง 4 /6 /8 ท่าน )
รายละเอียด :

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เพชรบุรี
06.30 น. รับคณะท่าน ณ จุดนัดพบกรุงเทพฯ ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ VIP สู่จังหวัด เพชรบุรี
เมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรท่องเที่ยว มีทั้งทะเล ป่า เขา แม่น้ำ ศิลปะ วัฒนธรรม ครบรสที่คุณต้องการ
07.30 น. แวะรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
08.30 น. เที่ยวถ้ำเขาหลวง ในโถงถ้ำโปร่งสบาย มีหินงอกหินย้อยสวยงาม มีพระพุทธ ไสยาสน์และพระพุทธรูป
รวมทั้งสถูปเจดีย์เรียงราย
09.30 น. สู่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี
10.00 น. นำท่านนั่งรถรางไฟฟ้าขึ้นชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี หรือที่ชาวบ้านเรียก “เขาวัง”
ประกอบด้วยกลุ่มอาคารต่างๆ ได้แก่ พระที่นั่งสันถาคารสถาน พระที่นั่งเพชร ภูมิไพโรจน์
พระที่นั่งปราโมทย์มไหศวรรย์ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พระที่นั่ง ราชธรรมสภาและหอชัชวาลเวียงชัย
เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละองค์พระที่นั่งมีลักษณะ สถาปัตยกรรมที่ผสมผสาน กลมกลืนสวยงามระหว่างตะวันตก
ไทย และจีน จึงทำให้ พระนครคีรีเป็นที่นิยมน่าชมยิ่งนัก
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1 )
13.30 น. เดินทางสู่แก่งกระจาน เขื่อนแก่งกระจานเป็นเขื่อนดิน เพื่อรับน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีที่ ไหลลง
มาจากหุบเขา เกิดเป็นทะเลสาบแก่งกระจาน ที่มียอดเขาหลายสิบลูกโผล่พ้น น้ำเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก
15.30 น. เข้าที่พัก เพชรวารินทร์ รีสอร์ท นำท่านล่องเรือยาง ชมธรรมชาติอันพิสุทธิ์ของฟาก
ฝั่งแม่น้ำเพชร เอ้า.......ช่วยกันพาย ฮุย เล ฮุย ๆ ๆ ๆ ๆ เรียกเหงื่อสักหน่อย หรือจะ นั่งชมวิว เอาใจเชียร์คนพาย
ก็เพลินใจไม่น้อย
17.30 น. กลับขึ้นฝั่ง เข้าที่พัก
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)

วันที่สองของการเดินทาง เพชรบุรี - กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 3)
08.00 น. ออกเดินทาง
08.30 น. ชมวนอุทยานเขานางพันธุรัต บริเวณโดยรอบเป็นเขาหินปูนที่มีรูปร่างคล้ายนางพันธุรัตสวมหมวก
กุ้ยเล้ย นอนหงายอยู่ และมีอีกเขาหนึ่งได้ชื่อว่า เขาถวายพระเพลิง บริเวณ เขาหินปูนนี้มีความงามตามธรรมชาติ
สอดคล้องกับเรื่องราวในวรรณคดี บริเวณเขา หินปูนนี้ เดิมมีสัมปทานจากนายทุน มีการระเบิดนำหินไปใช้
เมื่อพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯทรงเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์ทอดพระเนตรผ่านบริเวณ
นี้ ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์เขาหินปูนเหล่านี้ไว้เพื่อเยาวชน ได้ท่องเที่ยวและ ซึมซับใน วรรณคดีไทย
09.30 น. เดินทางต่อ
10.00 น. ชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นพระราชวังฤดูร้อน ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว
ตั้งอยู่ริมทะเล ลักษณะอาคารโปร่ง รับแสงแดดและลมทะเล กลมกลืนกับ ธรรมชาติแวดล้อม
ประกอบด้วยพระที่นั่งสามองค์ คือ พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ พระ ที่นั่งสมุทรพิมาน และพระที่นั่งพิศาลสาคร
11.00 น. สู่สหกรณ์หุบกะพง
11.15 น. ชมร้านค้าของโครงการหุบกะพง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ป่านศรนารายณ์ หมวก รองเท้า กระเป๋า เข็มขัด
ฯลฯและผลิตภัณฑ์จากผลไม้
12.00 น. เข้าตัวเมืองเพชรบุรี
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4 )
14.00 น. เดินทางกลับ แวะซื้อของฝากและขนมหวานขึ้นชื่อจากเพชรบุรี
16.30 น. กลับถึงกรุงเทพฯ ส่งคณะท่าน ณ จุดหมายโดยสวัสดิภาพ
ค่าบริการ :
เดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ 4,400 บาท
เดินทาง 6 ท่าน
ท่านละ 3,800 บาท
เดินทาง 8 ท่าน
ท่านละ 3,400 บาท
คำแนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการ ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์
อัตรานี้รวม :
• รถตู้
• ที่พักห้องละ 2 ท่าน
• อาหาร 4 มื้อ

• ค่าเข้าชม
• เรือยาง

• เจ้าหน้าี่ที่
• ประกันภัยการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม :
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , มินิบาร์ เป็นต้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 
02 758 5035 - 7
  Fax. 02 758 5039
  E-mail: sales@edtourcenter.com
  sales@edtourcenter.com
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
วันที่เดินทาง:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
  เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ: มังสวิรัต     ท่าน
มุสลิม   ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเีอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย:


แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงินภายในวันที่:
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax.
(+662) 758 5039