บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 49 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์  ทัวร์ในประเทศ ทัวร์หาดใหญ่ ลังกาวี หลีเป๊ะ 3 วัน
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 
 
   
  บริการจอง ทัวร์ในประเทศ ออนไลน์
ชื่อ : ทัวร์หาดใหญ่ ลังกาวี หลีเป๊ะ 3 วัน
รหัส : PKCMOM 03
วันเดินทาง : เดือน มีนาคม - พฤษภาคม (รวมกรุ๊ปเอง 8 ท่าน)
รายละเอียด :

วันแรกของการเดินทาง หาดใหญ่ – สตูล - เกาะลังกาวี
08.00 น. รับคณะท่านที่สนามบินหาดใหญ่ หรือ สถานีขนส่ง เดินทางสู่ท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล
09.00 น. ถึงท่าเรือตำมะลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ลงเฟอร์รีปรับอากาศ สู่เกาะลังกาวี
ประเทศมาเลเซีย
10.30 น. คณะเดินทางถึงเกาะลังกาวี ผ่านพิธีการทางด่านศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง เดินทาง สู่
***พิพิธภัณฑ์มหาธีร์ อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมของ
ที่ระลึกจากนานาอารยประเทศ ที่มอบให้เนื่องในโอกาสต่างๆ ได้ถูกรวบรวมเก็บรักษาและ
จัดแสดงไว้อย่างสวยงามรวมทั้งเรืออนันตนาคราชจากประเทศไทย
***นมัสการสุสานพระนางมัสสุรี หรือพระนางเลือดขาวผู้สาปแช่งลังกาวีเจ็ดชั่วโคตร
ให้คณะท่านได้ขอพรจากพระนางมัสสุรีเพื่อความเป็นศิริมงคล
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเข้าชมสัตว์น้ำที่ Under Water World
ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับสัตว์ชนิดใหม่แห่งนี้ ปลาปิรันยา “ฝูงมฤตยูแห่งท้องน้ำ” นกเพนกวิน
ความน่ารักจากดินแดนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือ งูอนาคอนด้า นกฟลาเมงโก้ และปลาทะเล
นานา ชนิด เลือกซื้อเครื่องยาจีน น้ำหอม รังนก ฯลฯ ในห้าง Zon Skopping Paradisc
16.00 น. นำคณะท่านเดินทางสู่ Cable Car ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย
ซึ่ง อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 700 เมตร ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Cincang ภายในอ้อมกอด
ธรรมชาติเงียบสงบของเกาะลังกาวีและทัศนียภาพเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอ่าวไทย จากเขาสูง
รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติ สายลม และท้องทะเลสีคราม
17.00 น. นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ตลาดกัวฮ์ ให้ท่านได้เลือกสินค้าปลอดภาษีได้อย่างจุใจ
อาทิ เช่น เหล้า บุหรี่ เครื่องครัว เครื่องสำอาง น้ำหอม ช็อกโกแลต เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า นานาชนิด ฯลฯ
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
20.00 น. นำคณะเช็คอินเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีสองของการเดินทาง ลังกาวี – เกาะหลีเป๊ะ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือกัวฮ์ถ่ายรูปกับ“ดาตารันลัง”พญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวี ไว้เป็นที่ระลึก
09.00 น. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
09.30 น. ลงเรือสปี๊ดโบ้ทสู่เกาะหลีเป๊ะ
09.30 น. (เวลาไทย) เข้าที่พักบันดาหยา รีสอร์ท เก็บสัมภาระ นำท่านดำน้ำดูปะการังเจ็ดสี ร่องน้ำจาบัง
เพลินกับ ปะการังหลากสีและฝูงปลานานาชนิดที่เกาะอาดัง-ราวี อาหารกลางวันแบบปิคนิค
บนหาดทรายขาว สะอาด แล้วไปชมความสวยงามของกลุ่มหินสีนิลที่เกาะหินงาม
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับที่พัก
19.00 น. ถึงเวลาอาหารเย็น อิ่มอร่อยกันอีกครั้ง แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง เกาะหลีเป๊ะ - สตูล - หาดใหญ่

08.00 น รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท
09.30 น เดินทางโดย สปี๊ดโบ้ท สู่ท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล
11.30 น ถึงท่าเรือปากบารา นำท่านเดินทางสู่หาดใหญ่
12.30 น. ถึงหาดใหญ่ เมืองชุมทางการค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้
เชิญท่านเพลิดเพลินกับการ ช้อปปิ้ง รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
16.30 น. ส่งคณะท่านที่สนามบิน หรือสถานีขนส่งหาดใหญ่ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ค่าบริการ :
สำหรับคณะ 8 ท่าน
ท่านละ 8,900 บาท
คำแนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการ ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์
อัตรานี้รวม :
• รถ
• เรือ
• เฟอร์รี่
• ที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน
• อาหาร 6 มื้อ

• ค่าเข้าชม
• อุปกรณ์ดำน้ำตื้น

• เจ้าหน้าี่ที่
• ประกันภัยการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม :
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , มินิบาร์ เป็นต้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 
02 758 5035 - 7
  Fax. 02 758 5039
  E-mail: sales@edtourcenter.com
  sales@edtourcenter.com
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
วันที่เดินทาง:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
  เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ: มังสวิรัต     ท่าน
มุสลิม   ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเีอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย:


แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงินภายในวันที่:
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax.
(+662) 758 5039