บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 49 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์  ทัวร์ในประเทศ ล่องคลองรางจระเข้ วิถีไทย วิถีพื้นบ้าน ไหว้หลวงพ่อโต หลวงพ่อจง หลวงพ่อปาน เป็นศิริมงคล 1 วัน
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 
 
   
  บริการจอง ทัวร์ในประเทศ ออนไลน์
ชื่อ : ทัวร์ในประเทศ ล่องคลองรางจระเข้ วิถีไทย วิถีพื้นบ้าน ไหว้หลวงพ่อโต หลวงพ่อจง หลวงพ่อปาน เป็นศิริมงคล 1 วัน
รหัส : PKCMOM 06
วันเดินทาง : ทุกเสาร์ ตลอดปี 2552 ( เดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน)
รายละเอียด :

06.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถปรับอากาศ VIP สู่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง
ทางเชิญท่านแวะรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
09.00 น. ถึงวัดหน้าต่างนอก นมัสการรูปหล่อหลวงพ่อจง ที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เลื่องลือของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ดังคำเล่าลือที่ว่า บ้านใดมีหลวงพ่อจงคุ้มครอง ปลอดภัยจากอัคคีภัยและโจรร้าย
10.00 น. นมัสการรูปหล่อหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ที่ศักดิ์สิทธิ์ พระผู้มีเมตตา มหานิยม เป็นที่เลื่อมใส
มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย และเป็นที่นิยมยกย่องในวงการพระเครื่องทุกยุคทุกสมัย
11.00 น. สู่วิถีริมคลองรางจระเข้ สัมผัสความเรียบง่ายกับบ้านริมคลอง รับบริการสปาเท้าจากปลาตัว น้อยๆ
ท่ามกลางบรรยากาศลุกทุ่ง แบบนี้หาได้ไม่ง่ายนัก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันเมนูพื้นบ้าน กับความปีติของเจ้าของบ้าน ที่มีแขกนักท่องเที่ยวมาเยือน
13.30 น. นำท่านล่องเรือชมธรรมชาติสองฟากฝั่งคลอง ชมนกสร้างรังบนต้นไม้ มีทั้งรังนกตัวผู้ รังนก ตัวเมีย
มีความสวยงามแตกต่างกัน ชมฝูงห่านฝูงเป็ด และพืชน้ำปลูกกันเป็นแพ อีกทั้งนาบัว
สำหรับคุณที่ชอบวิถีไทยในธรรมชาติ คุณจะเพลิดเพลินและเรียนรู้สิ่งละอันพรรณละน้อยจากวิถี คลองรางจระเข้...
...ก่อนกลับนมัสการหลวงพ่อโต วัดรางจระเข้ มีพุทธลักษณะงดงาม และมีพระพักตร์แห่งความ เมตตา
ในบริเวณวัดมีต้นสาละ ให้เราได้ชม (เป็นต้นไม้ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้ประสูติ ใต้ต้นสาละ)
15.00 น. เดินทางกลับ
17.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ค่าบริการ :
เดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน
ท่านละ 990 บาท
คำแนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการ ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์
อัตรานี้รวม :
• รถ
• เรือ
• อาหาร 1 มื้อ
• นำเที่ยว

• ประกันภัยการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม :
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 
02 758 5035 - 7
  Fax. 02 758 5039
  E-mail: sales@edtourcenter.com
  sales@edtourcenter.com
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
วันที่เดินทาง:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
  เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ: มังสวิรัต     ท่าน
มุสลิม   ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเีอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย:


แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงินภายในวันที่:
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax.
(+662) 758 5039