บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 49 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์  ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เที่ยว 2 เทศกาลในคราวเดียว หนึ่งเทศกาลธรรมชาติ ทุ่งดอกกระเจียว หนึ่งเทศกาลการละเล่น ผีตาโขน
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 
 
   
  บริการจอง ทัวร์ในประเทศ ออนไลน์
ชื่อ : ทัวร์เที่ยวสองเทศกาลในคราวเดียว หนึ่งเทศกาลธรรมชาติ ทุ่งดอกกระเจียว หนึ่งเทศกาลการละเล่น ผีตาโขน
รหัส : PKNEMOM 01
วันเดินทาง : 26 -27 มิถุนายน 2552
รายละเอียด :

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เทพสถิต – ภูเรือ
06.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถปรับอากาศ เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างอบอุ่น บนเส้นทางสายอีสาน
แวะรับประทานอาหารเช้า
09.30 น. ที่อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นขึ้นสู่เทือกเขาพังเหย คือ อุทยาน แห่งชาติป่าหินงาม
ที่ท่านจะได้ชมทุ่งดอกกระเจียว (ดอกบัวสวรรค์) มีสีชมพูอมม่วง บานทั่วทุ่งสวยงามละลานตา ชมป่าหินงาม
เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สรรค์สร้าง ในกลุ่มหินบริเวณนี้มีความสวยงาม แปลกตา มีรูปร่างต่าง ๆ ตามจินตนาการ
เช่น จานบิน เรดาห์ ดอกเห็ด ฯลฯ จากนั้นนำคุณสู่ สุดแผ่นดินเขาพังเหย รอยต่อแผ่นดินอีสานกับผืนดินภาคเหนือ
ชมทัศนียภาพดินแดนของจังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วเดินทางลงจากเขาพังเหย
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางสู่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
17.30 น. เข้าที่พัก รังเย็น รีสอร์ท
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่สองของการเดินทาง ภูเรือ – ด่านซ้าย- กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. สู่ ถนนสายดอกไม้ ในภูเรือ คุณที่ชื่นชอบพันธุ์ไม้ สามารถซื้อไม้ดอกไม้ใบมีให้เลือกมากมาย
10.00 น. ที่อำเภอด่านซ้าย ชมงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน เป็นการละเล่นพื้นเมือง จัดเป็นขบวนแห่
สร้างสีสันน่าสนใจ และโด่งดังไปยังต่างประเทศ
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางกลับแวะซื้อของฝากระหว่างทาง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
20.30 น. ถึงกรุงเทพฯ ส่งคณะท่าน ณ จุดหมายโดยสวัสดิภาพ
ค่าบริการ :
เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน
ท่านละ 3,800 บาท
คำแนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการ ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์
อัตรานี้รวม :
• รถปรับอากาศ
•
รถท้องถิ่น
•
ที่พัก 1 คืน ห้องละ 2 ท่าน
• อาหาร 6 มื้อ
• ค่าเข้าชม
• ประกันภัยการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม :
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , มินิบาร์ เป็นต้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 
02 758 5035 - 7
  Fax. 02 758 5039
  E-mail: sales@edtourcenter.com
  sales@edtourcenter.com
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
วันที่เดินทาง:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
  เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ: มังสวิรัต     ท่าน
มุสลิม   ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเีอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย:


แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงินภายในวันที่:
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax.
(+662) 758 5039