บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 49 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์  ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ อุทยานป่าหินงาม มหัศจรรย์ทุ่งดอกกระเจียว อลังการปราสาทหินพิมาย
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 
 
   
  บริการจอง ทัวร์ในประเทศ ออนไลน์
ชื่อ : ทัวร์ในประเทศ อุทยานป่าหินงาม มหัศจรรย์ทุ่งดอกกระเจียว อลังการปราสาทหินพิมาย
รหัส : PKNEMOM 02
วันเดินทาง : เดินทาง 2 วัน (ในช่วง เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2552)
รายละเอียด :

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ชัยภูมิ
06.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถปรับอากาศ เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างอบอุ่น บนเส้นทางสายอีสาน
แวะรับประทานอาหารเช้า
09.30 น. ที่อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นขึ้นสู่เทือกเขาพังเหย คือ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
ที่ท่านจะได้ชมทุ่งดอกกระเจียว (ดอกบัวสวรรค์) มีสีชมพูอมม่วง บานทั่วทุ่งสวยงามละลานตา ชมป่าหินงาม
เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สรรค์สร้าง ในกลุ่มหินบริเวณนี้มีความสวยงาม แปลกตา มีรูปร่างต่าง ๆ
ตามจินตนาการ เช่น จานบิน เรดาห์ ดอกเห็ด ฯลฯ จากนั้นนำคุณสู่ สุดแผ่นดินเขาพังเหย
รอยต่อแผ่นดินอีสานกับผืนดินภาคเหนือ ชมทัศนียภาพดินแดนของจังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วเดินทางลงจากเขาพังเหย
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เดินทางเข้าตัวเมืองชัยภูมิ
15.00 น. ชมน้ำตกตาดโตน อยู่ในอุทยานแห่งชาติตาดโตน เป็นน้ำตกขึ้นชื่อของจังหวัดชัยภูมิ
สายน้ำไหลตามแก่งหินเป็นธารยาว จนสิ้นสุดไหลลงตรงหน้าผา สู่แอ่งเบื้องล่าง ในฤดูนี้น้ำมากยิ่งดูสวยงาม
16.40 น. ชม แหล่งทอผ้าไหมเลื่องชื่อของชัยภูมิ ที่อำเภอบ้านเขว้า มีให้เลือกชมมากมายทั้งผ้าพื้น ผ้าลาย เป็นผืน
และที่ตัดเป็นเสื้อสำเร็จรูป ล้วนแล้วสวยงาม ราคาถูกใจ เหมาะเป็นของฝากของกำนัลตรงใจผู้ให้ถูกใจผู้รับ
17.30 น. เข้าที่พัก สยามริเวอร์ รีสอร์ท
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่สองของการเดินทาง ชัยภูมิ – นครราชสีมา – กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท
08.00 น. ก่อนอำลาชัยภูมิ แวะอุดหนุนร้านขายของฝาก ได้แก่ หมูยอ กุนเชียง แหนม หม่ำ ฯลฯ
แล้วเดินทางสู่จังหวัดนครราชสีมา
10.00 น. ชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย แหล่งโบราณคดีที่ทรงคุณค่า ประกอบด้วยโบราณสถานสมัยขอมที่ใหญ่โต
อลังการและงดงาม “ปราสาทหินพิมาย” หรือ “วิมายปุระ” เป็นชื่อเรียกในภาษาเขมรที่จารึกบนแผ่นหิน
มีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจ ได้แก่ ปรางค์ประธาน ปรางค์พรหมทัต ปรางค์หินแดง สะพานนาคราช
ซุ้มประตูและกำแพงชั้นนอกและชั้นใน
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.30 น. สักการะ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม)วีรสตรีไทย ที่สร้างวีรกรรมเพื่อชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีของชนชาวไทย
15.00 น. เดินทางกลับ หากท่านต้องการกระจายรายได้ สามารถแวะซื้อของฝากจากเมืองย่าโมได้
18.00 น. กลับถึงกรุงเทพฯ ส่งคณะท่าน ณ จุดหมายโดยสวัสดิภาพ
ค่าบริการ :
เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน
ท่านละ 3,400 บาท
คำแนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการ ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์
อัตรานี้รวม :
• รถปรับอากาศ
• รถท้องถิ่น

•
ที่พัก 1 คืน ห้องละ 2 ท่าน
• อาหาร 5 มื้อ
• ค่าเข้าชม
• ประกันภัยการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม :
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , มินิบาร์ เป็นต้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 
02 758 5035 - 7
  Fax. 02 758 5039
  E-mail: sales@edtourcenter.com
  sales@edtourcenter.com
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
วันที่เดินทาง:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
  เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ: มังสวิรัต     ท่าน
มุสลิม   ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเีอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย:


แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงินภายในวันที่:
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax.
(+662) 758 5039