บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 49 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์  ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ แห่เทียนพรรษา ตระการตาเทียนพรรษาเมืองอุบลฯ มหัศจรรย์ธรรมชาติ
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 
 
   
  บริการจอง ทัวร์ในประเทศ ออนไลน์
ชื่อ : ทัวร์แห่เทียนพรรษา ตระการตาเทียนพรรษาเมืองอุบลฯ มหัศจรรย์ธรรมชาติสวยแปลกตา ศรัทธากล้าพาอิ่มบุญเติมอิ่มใจ
รหัส : PKNEMOM 03
วันเดินทาง : 7-10 กรกฎาคม 2552
รายละเอียด :

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี
06.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่เส้นทางอีสานใต้ ในแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติที่สวยงามแปลกตา อีกทั้งอิ่มบุญกับการไหว้พระ
07.15 น. รับประทานอาหารเช้า แล้วเดินทางต่อ
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ชมปราสาทพนมรุ้ง ตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว เป็น
เทวสถานโบราณในศาสนาฮินดู ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 มีสิ่งก่อสร้างอาคารเรียงราย
เปรียบเสมือนวิมานที่ประทับของพระศิวะ นับเป็นโบราณสถานที่มีความสมบูรณ์สวยงาม
15.00 น. เดินทางสู่จังหวัดอุบลราชธานี
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.30 น. เข้าที่พักโรงแรมลายทอง

วันที่สองของการเดินทาง แห่เทียนพรรษา – ทำบุญไหว้พระ

07.00 น . รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. ชมขบวนแห่เทียนพรรษา เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี ชาวบ้านแต่ละคุ้ม
วัดร่วมใจกันหล่อต้นเทียน แกะสลักเทียนเป็นรูปร่างต่างๆ เชิงพุทธศิลป์อย่างงดงามวิจิตร
ประดับ ดอกไม้ พร้อมนางฟ้าประจำต้นเทียน แต่ละขบวนมีการละเล่นการแสดงเป็นสีสันวัฒนธรรมไทย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. วัดหนองป่าพง นมัสการรูปเหมือนหลวงปู่ชา (ชา สุภัทโท) เป็นศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
สายวิปัสสนากัมมัฏฐาน ชมพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถรและเจดีย์ศรีโพธิญาณ
14.30 น. ชมวัดป่านานาชาติ มีพระภิกษุชาวต่างประเทศมาจำพรรษาเป็นจำนวนมาก
เพื่อศึกษาเล่าเรียน พระธรรมวินัย และปฏิบัติทางวิปัสสนากัมมัฏฐาน ภายในวัดมีบรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติ
16.00 น. วัดพระธาตุสวนตาล เป็นวัดเก่าแก่สมัยขอม นมัสการพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ องค์พระธาตุมีลักษณะ
คล้ายพระธาตุพนม ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมพุทธศิลป์ลาว
17.00 น. วัดทุ่งศรีเมือง ขบวนแห่ต้นเทียน จะนำต้นเทียนมาไว้ที่ลานวัดทุ่งศรีเมือง เพื่อประกวดเทียน
พรรษาในความงามและความคิดสร้างสรรค์ ยามค่ำแสงไฟสาดส่องบนต้นเทียนเหลืองอร่าม งดงามยิ่งนัก
ในบริเวณมีการแสดงแสงสี และจำหน่ายเทียนรูปแบบต่างๆ มากมาย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ แล้วเข้าที่พัก

วันที่สามของการเดินทาง ท่องธรรมชาติ – ช้อปปิ้งชายแดน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีพื้นที่ติดกับประเทศลาว มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งพรหมแดน มีสภาพ
พื้นที่เป็นที่ราบสูง มีหน้าผาสูงชันเกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลก ด้านล่างของหน้าผามี
ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์เรียงรายเป็นระยะนับร้อยเมตร สันนิษฐานมีอายุกว่าสามพันปี
บน เส้นทางเข้าอุทยานฯ ท่านจะได้พบเสาเฉลียงตลอดเส้นทางประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นเสาหิน
ธรรมชาติที่เกิดจากพลังน้ำและลมกัดเซาะนับล้านปี จนเกิดเป็นแท่งหินที่มีรูปร่างต่างๆกัน ดู สวยงามแปลกตา
11.30 น. ชมน้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู) เป็นน้ำตกที่แปลกตาน่าชมที่ธารน้ำไหลบนลานหินลอดผ่าน
หน้าผาหินที่มีลักษณะเป็นรูลงสู่เพิงผาด้านล่าง เมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านรูน้ำตก จะเห็นสายน้ำตก ที่พรั่งพรู
เหมือนแสงจันทร์
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ตลาดการค้าชายแดน ด่านช่องเม็ก มีสินค้าพื้นเมืองไทย-ลาว
และ สินค้าปลอดภาษีจากอินโดจีน
17.30 น. เข้าที่พัก
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่สี่ของการเดินทาง อุบลราชธานี – สุรินทร์ – กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. เชิญท่านอุดหนุนของฝากขึ้นชื่อจากอุบลฯ ได้แก่ หมูยอ กุนเชียง แหนม ไส้กรอก
เค็มหมากนัด และผ้าไหม ผ้าฝ้าย ฯลฯ
08.45 น. เดินทางสู่จังหวัดสุรินทร์
10.45 น. ชมหมู่บ้านเขวาสินรินทร์ มีชื่อเสียงในการทกผ้าไหมพื้นเมือง และผลิตลูกประเกือม (ลูกประคำ เงิน)
นิยมทำเป็นเครื่องประดับสุภาพสตรี ในราคา ณ แหล่งผลิต
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
20.30 น. ถึงกรุงเทพฯ ส่งคณะท่านโดยสวัสดิภาพ
ค่าบริการ :
เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน
ท่านละ 7,500 บาท
คำแนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการ ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์
** ราคาสามารถปรับเปลี่ยนตามที่พัก เลือกชม ที่พักใน จังหวัด อุบลราชธานี

อัตรานี้รวม :
• รถปรับอากาศ
•
ที่พัก ห้องละ 2 ท่าน
• อาหาร 12 มื้อ
• ค่าเข้าชม
• เจ้าหน้าที่
• ประกันภัยการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม :
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , มินิบาร์ เป็นต้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 
02 758 5035 - 7
  Fax. 02 758 5039
  E-mail: sales@edtourcenter.com
  sales@edtourcenter.com
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
วันที่เดินทาง:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
  เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ: มังสวิรัต     ท่าน
มุสลิม   ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเีอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย:


แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงินภายในวันที่:
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax.
(+662) 758 5039