บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 49 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์  ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ “มอหินขาว” สโตนเฮนจ์เมืองไทย ทุ่งดอกกระเจียว ป่าหินงาม พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ศรีเทพ
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 
 
   
  บริการจอง ทัวร์ในประเทศ ออนไลน์
ชื่อ : ทัวร์ “มอหินขาว” สโตนเฮนจ์เมืองไทย – ทุ่งดอกกระเจียว ป่าหินงาม พระนารายณ์ราชนิเวศน์ – อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
รหัส : PKNEMOM 04
วันเดินทาง : 2 วัน ในเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2552 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
รายละเอียด :

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ชัยภูมิ – ชัยบาดาล
06.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถปรับอากาศ เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างอบอุ่นบนเส้นทางสายอีสาน
แวะรับประทานอาหารเช้า
09.30 น. ที่อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นขึ้นสู่เทือกเขาพังเหย คือ อุทยานแห่งชาติ ป่าหินงาม
ทีท่านจะได้ชมทุ่งดอกกระเจียว (ดอกบัวสวรรค์) มีสีชมพูอมม่วงบานทั่วทุ่งสวยงาม ละลานตา ชมป่าหินงาม
เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สรรค์สร้าง ในกลุ่มหินบริเวณนี้มีความสวยงามแปลก ตา มีรูปร่างต่างๆ ตามจินตนาการ
เช่น จานบิน เรดาห์ ดอกเห็ด ฯลฯ จากนั้นนำคุณสู่ สุดแผ่นดินเขาพังเหย รอยต่อแผ่นดินอีสานกับผืนดินภาคเหนือ
ชมทัศนียภาพ ดินแดนของจังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วเดินทางลงจากเขาพังเหย
12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.45 น. สู่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
15.00 น. ในเขตอุทยานฯ ชมมอหินขาว มหัศจรรย์เสาหินธรรมชาติ สโตนเฮนจ์เมืองไทย
16.00 น. เดินทางสู่ที่พัก
18.00 น. เข้าที่พัก ป่าสักฮิลไซด์ รีสอร์ท
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่สองของการเดินทาง ชัยบาดาล – ลพบุรี – กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. ชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อดีตคือเมืองอภัยสาลี มีอายุกว่า 1,000 ปี ยุคขอมเรือง อำนาจ
ประกอบด้วยโบราณสถานสำคัญ ได้แก่ ปรางค์ศรีเทพ ปรางค์สองพี่น้อง โบราณสถาน เขาคลังใน
สระแก้วสระขวัญ
10.00 น. สู่จังหวัดลพบุรี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. ชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์ สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพระที่นั่งที่สร้างใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์
ประกอบด้วยกลุ่มอาคารต่างๆ ได้แก่ หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ พระที่นั่งจันทรพิศาล พิพิธภัณฑ์ ชาวนา
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่
16.00 น. เชิญท่านแวะซื้อของฝากจากลพบุรี มีทั้งประเภทอาหาร, ผ้าทอ, เครื่องจักสาน
เรามักจะไม่ลืมติด ไม้ติดมือคือ ไข่เค็มดินสอพอง, ส้มฟัก, หมูสับ
18.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งคณะท่าน ณ จุดหมายโดยสวัสดิภาพ
ค่าบริการ :
เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน
ท่านละ 3,700 บาท
คำแนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการ ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์
อัตรานี้รวม :
• รถปรับอากาศ
• รถท้องถิ่น
•
ที่พัก ห้องละ 2 ท่าน
• อาหาร 5 มื้อ
• ค่าเข้าชม
• เจ้าหน้าที่
• ประกันภัยการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม :
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , มินิบาร์ เป็นต้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 
02 758 5035 - 7
  Fax. 02 758 5039
  E-mail: sales@edtourcenter.com
  sales@edtourcenter.com
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
วันที่เดินทาง:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
  เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ: มังสวิรัต     ท่าน
มุสลิม   ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเีอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย:


แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงินภายในวันที่:
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax.
(+662) 758 5039