บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 49 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์  ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เชียงราย – เชียงตุง ( ประเทศพม่า ) เที่ยวได้ใน 3 วัน
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 
 
   
  บริการจอง ทัวร์ในประเทศ ออนไลน์
ชื่อ : ทัวร์เชียงราย – เชียงตุง ( ประเทศพม่า ) เที่ยวได้ใน 3 วัน
รหัส : PKNMOM 01
วันเดินทาง : ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ ที่สองของเดือน ปี 2552
รายละเอียด :

วันแรกของการเดินทาง เชียงราย – แม่สาย
เช้า รับคณะท่านที่เชียงราย นำชมไร่แม่ฟ้าหลวง อุทยานศิลปะและวัฒนธรรม
บนเนื้อที่กว่า 150ไร่ กลางเมืองเชียงราย เป็นที่เก็บรักษาศิลปวัตถุอันล้ำค่าของวัฒธรรมล้านนา
นมัสการ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ในหอคำ ชมงานศิลปะพื้นบ้านในหอแก้ว และนิทรรศการเรื่อง ไม้สัก บริเวณในไร่แม่ฟ้าหลวงมีบึงน้ำที่ร่มรื่นและสวนไม้หอมพฤกษานานาพันธุ์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เดินทางสู่ดอยตุง ชมพระตำหนักดอยตุง ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมล้านนากับบ้านพื้นเมือง
สวิตเซอร์แลนด์ ได้อย่างลงตัว มีระเบียงไม้ดอก และที่สำคัญคือ เพดานดาวภายในท้องพระโรง ทำด้วยไม้
สนแกะสลักเป็นดาวกลุ่มต่างๆ ในระบบสุริยจักรวาล จากนั้นชมสวนแม่ฟ้าหลวง ที่สวย
สดงดงามด้วยพรรณไม้ดอกผลัดกันผลิบานตลอด 365 วัน ให้คุณเก็บภาพสวยๆ ตรึงใจไม่ รู้ลืม
ภายในสวนมีงานประติมากรรมเด็กยืนต่อตัว ที่ได้รับพระราชทานชื่อว่า “ ความต่อเนื่อง ”
สมเด็จย่าทรงมีพระราชดำริว่า “ ทำงานอะไรก็ตามจะสำเร็จได้ต้องมี ความต่อเนื่อง ”
16.30 น. สู่แม่สาย
17.00 น. เช็คอินเข้าที่พัก โรงแรมวังทอง จากนั้นเชิญท่านอิสระเพลิดเพลินกับการชมและซื้อสินค้า
หลากหลายจากอินโดจีนที่ตลาดแม่สาย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ

วันที่สองของการเดินทาง แม่สาย – เชียงตุง

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
07.00 น. พร้อมกันที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย ตรวจหนังสือเดินทาง จากท่าขี้เหล็กสู่เมืองเชียงตุง
ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร เมืองเชียงตุง ของประเทศพม่ามีความสัมพันธ์กับ ประเทศไทยมานาน
ท่านจะได้ย้อนอดีตกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวพม่า ผสมผสานกับพี่น้องชาวไทยใหญ่
ไทยเขิน พร้อมชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงามสองข้าง ทางเลียบแม่น้ำ TALAY มองเห็นเกาะแก่งหินที่โผล่อยู่กลางน้ำ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. นำคณะกราบนมัสการพระยืนชี้นิ้วสูง 67 เมตร ใหญ่ที่สุดในพม่า อันเป็นสัญลักษณ์ของ เมืองเชียงตุง
ชมศาลากลางเมืองเชียงตุง ชมวัดและวิหารซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะของ มัณฑะเลย์ คือหลังคาวัดทรงพระยาธาตุ
อันได้แก่ วัดมหาเมี๊ยะมุนี (วัดเจ้าหลวงคู่เมือง เชียงตุง) วัดหัวข่วง
(วัดพระราชฐานหลวง และโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม) วัดพระแก้ว วัดจอมคำ ชมสุสานเจ้าฟ้า
และอาคารกงสุลไทยสมัยจอมพลผิน ชุณหะวัน ชมประตูเมือง เก่าที่ยังหลงเหลือ และชมบรรยากาศ
พระอาทิตย์อัสดงที่หนองตุง หนองน้ำศักดิ์สิทธิ์ของ เจ้าฟ้า ชมต้นยางยักษ์อายุ 250 ปี
19.00 น. เข้าที่พัก โรงแรมนิวเชียงตุง รับประทานอาหารค่ำ

วันที่สามของการเดินทาง เชียงตุง – แม่สาย – เชียงราย

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. ชมตลาดเช้าแห่งเดียวในเมืองเชียงตุง ซึ่งเป็นตลาดใหญ่มาก มีผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์แต่ง
กายตามลักษณะประจำเผ่าของตน มาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าแปลกๆ ที่หาดูได้ยาก เชิญ
ท่านชิมกาแฟโบราณ โรตีพม่า ขนมจีนไทยใหญ่ ตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เดินทางสู่ท่าขี้เหล็ก แวะช้อปปิ้งที่ตลาดท่าล้อ มีสินค้าจากจีนและพม่า
16.30 น. กลับเข้าด่านแม่สาย ประเทศไทย ส่งคณะท่านที่สนามบินเชียงราย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ค่าบริการ :
เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน
ท่านละ 6,900 บาท
คำแนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการ ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์
อัตรานี้รวม :
• รถปรับอากาศ
• ที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน
• อาหาร 7 มื้อ
• ค่าเข้าชม
• อุปกรณ์ดำน้ำตื้น
• ค่าเอกสารผ่านแดน
• เจ้าหน้าีที่
• ประกันภัยการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม :
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , มินิบาร์ เป็นต้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 
02 758 5035 - 7
  Fax. 02 758 5039
  E-mail: sales@edtourcenter.com
  sales@edtourcenter.com
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
วันที่เดินทาง:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
  เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ: มังสวิรัต     ท่าน
มุสลิม   ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเีอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย:


แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงินภายในวันที่:
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax.
(+662) 758 5039