บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 49 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า   หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์ ตั๋ว และ บัตรการแสดง บัตรเข้าชม การแสดง โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 
  
  บริการจองตั๋ว และ บัตรเข้าชมการแสดง ออนไลน์ พิพิธภัณฑ์ เปลือกหอย Bangkok Seashell museum

ชื่อ : บัตรเข้าชม การแสดง โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รหัส : TKC17
ที่ตั้ง : ณ โรงละครวังหน้า เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า
เวลาทำการ : ตามวันเวลาที่ระบุ

รายละเอียด :

  

จากอดีตอันยาวนานกว่า 70 ปี บริเวณที่คนทั่วไปเรียกขานจนเป็นที่รู้จักว่า “วังหน้า”
นั้นเป็นแหล่งที่ถ่ายทอดศาสตร์ด้านการแสดงนาฏศิลป์ 
และดนตรีของสุดยอดบรมครูของแผ่นดินทำให้ประเทศไทยได้มีมรดกอันล้ำค่าโดยเฉพาะโขน 
ละครซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงมาจนถึงทุกวันนี้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานนามสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตวิชาชีพเฉพาะด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
และทัศนศิลป์ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  เพื่อการอนุรักษ์  สืบทอด  พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ทั้งไทยและสากล  ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวโลก

“โรงละครวังหน้า” จึงเป็นสถานที่ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี
ซึ่งเป็นสมบัติด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่มีมาตรฐานและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง
ของกรุงเทพมหานครตลอดไป

“รักษ์ศิลป์แผ่นดินทอง” เป็นชุดการแสดงที่นำเสนอให้เห็นถึงความสามารถของผู้ที่ได้รับการ
สืบทอดสมบัติอันล้ำค่าของเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียน  นักศึกษาของสถาบัน จากบรมครู  ผู้เชี่ยวชาญ 
คณาจารย์ด้านนาฏศิลป์และดนตรี ที่บรรจงถ่ายทอดภูมิปัญญา ท่ารำ เลง ดนตรีและการขับร้อง
เป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน

ตลอดเวลา 70 นาทีของการแสดง  ผู้ชมจะได้รับสุนทรียรสที่เปี่ยมล้นไปด้วยความงดงาม
ด้วยลีลาอันอ่อนช้อยของท่ารำประกอบเพลงที่ไพเราะซึ่งบรรเลงจากเครื่องดนตรีทั้ง 4 ภาค
อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติอีกทั้งจะเพลิดเพลินไปกับวิถีชีวิตอันเป็นประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ในภาคกลาง  ภาคอีสานภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศซึ่งมีลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกัน 
รวมถึงการแสดงสร้างสรรค์พร้อมสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างตระการตา
เราหวังว่าการแสดงชุด “รักษ์ศิลป์แผ่นดินทอง” เมื่อทุกท่านได้รับชมแล้วจะเห็นความสามารถ 
ในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษผู้ถ่ายทอดและผู้สืบทอดของเหล่านักศึกษาของสถาบันและสุดท้าย
คือความภาคภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย จนต้องพูดว่า “มากรุงเทพฯ
แล้วต้องมาดูการแสดงที่โรงละครวังหน้า”

 
 

ชมผังที่นั่ง โรงละครวังหน้า

ค่าเข้าชม :

รายการแสดง

วันที่
เวลา

ราคา

การแสดงนาฏกรรมสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติ คิด+สิปป์
นำสุดยอดนาฏกรรรม ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โดยเฉพาะการแสดงนาฏกรรมสร้างสรรค์ แสงเงา คิด+สิปป์
ซึ่งสร้างความประทับใจของผู้ชมทั่วประเทศจากการการ
Thailand got Talent ทางไทยวีสีช่อง 3 พร้อม 10 ชุด
การแสดงที่ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลนานาชาติ

ณ โรงละครวังหน้า

23 , 24 , 30 กันยายน
1 ตุลาคม 2554

รอบเวลา 14.00 น.
และ 18.00 น.

200 บาท
(แถว L – P)
300 บาท
(แถว G – K)
500 บาท
(แถว A – F)

การบรรเลงวงมหาดุริยางคไทย – สากลเฉลิมพระเกียรติ
พบปรากฏการณ์ที่จะบันทึกในประวัติศาสตร์ดนตรีไทย
เมื่อวงดนตรีไทยขนาดใหญ่และวงออเครสต้าร่วมกันบรรเลง
เป็นวงเดียวกันพร้อมด้วยเพลงเฉลิมพระเกียรติ “ภัทรมหาราชา”
ซึ่งประพันธ์ขึ้นใหม่ และเพลงไทยอมตะมาสร้างความประทับใจ
อย่างไม่เคยฟังมาก่อน จากผู้บรรเลงโขนศึกมัยราพย์โดย
วงดนตรีไทยวังหน้าและศิลปินจากวงวังหน้า
ออเครสต้าของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบชุดการแสดง งดงาม

ณ โรงละครวังหน้า

16,23,30 ตุลาคม
6,13,20,27 พฤศจิกายน
4,11,18 ธันวาคม
รอบเวลา 14.00 น. และ 18.00 น.

200 บาท
(แถว L – P)
300 บาท
(แถว G – K)
500 บาท
(แถว A – F)

การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนพ่อของแผ่นดิน
เป็นการแสดงโขนกลางแจ้ง บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถพระแก้ววังหน้า
สัมผัสบรรยากาศของพระราชวังเดิมยามค่ำคืน โดยนักแสดงและ
วงปี่พาทย์วังหน้าของสถาบัน ซึ่งบรรเลงจากโขน
ตอนศึกมัยราพณ์ครบครัน ประกอบฉาก แสง สี ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามเนื้อเรื่องซึ่งแสดงถึง
พระมหากษัตริย์ทรงปกครองแผ่นดินโดยใช้ทศพิธราชธรรม

ณ ลานหน้าพระอุโบสถ พระแก้ววังหน้า


18,25 พฤศจิกายน
19,26 ธันวาคม
2,9,16,23 ธันวาคม
3,10,17,24 ธันวาคม
รอบเวลา 18.30 น.

200 บาท
300 บาท
500 บาท
800 บาท

คำแนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการ ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์
ท่านสามารถเลือก สำรองตั๋ว และ บัตรเข้าชมอื่นๆ ซึ่งอยู่ในเส้นทางเดียวกันได้อีกมากมาย เพื่อความ หลากหลายในการท่องเที่ยว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 02 758 5035 - 7
  Fax. 02 758 5039
  E-mail: sales@edtourcenter.com
  sales@edtourcenter.com
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
วันที่ใ่ช้บริการ:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเีอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย

แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงินภายในวันที่ :
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax.
(+662) 758 5039